Siipikarjatilojen työantajaopas tehtiin osana MAKERA-hanketta järjestettävää siipikarjatilojen työnantajille ja siipikarjayrittäjille tarkoitettua täydennyskoulutusta. Koulutuksessa käsiteltiin siipikarjatilan päivittäiseen johtamiseen, työnantajana toimimiseen sekä tuottavuuteen liittyviä kysymyksiä. Alan haasteellisuus ja ammattitaitoisen työvoiman tarve edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.

Hämeen ammattikorkeakoulu valmisteli siipikarjatilojen työnantajatietoja ja -taitoja lisäävää koulutusta yhteistyössä ministeriön, Suomen Siipikarjaliiton ja Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.  Yhdessä on todettu, että tuottajat tarvitsevat tukea henkilöstöasioiden hoidossa, työnjohtotaidoissa ja työsuhdejuridiikassa. Ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen on usein kynnyskysymys.

Tämän oppaan tavoitteena on lisätä osallistujien työnantajatietoja ja -taitoja siten, että työnantajat osaavat jatkossa soveltaa paremmin alan työehtoja, ymmärtävät työnantajan oikeudet ja velvoitteet sekä osaavat ottaa paremmin huomioon työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä näkökulmia. Oppaassa perehdytään myös rekrytointiin, työntekijöiden soveltuvuuteen alalle ja palkitsemiseen. Koska alalle tulee jatkuvasti maahanmuuttajia työntekijöiksi, koulutuksessa paneudutaan myös kulttuurisiin kysymyksiin.

Sisältö

 1. Johdanto
 2. Esimiehenä siipikarjatilalla
  Esimiestyö arjessa
 3. Rekrytointi
 4. Työsuojelu
 5. Maaseutuyrittäjä työnantajana
 6. Eläinterveys ja olosuhteet
 7. Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 8. Karjatila rikoksen kohteena
 9. Siipikarjatilojen ja alan imagon kohottaminen