Suomen Siipikarjasäätiön tarkoituksena on edistää siipikarjatalouden neuvontaa, tutkimus- ja koetoimintaa ja kehittämistä taloudelliset, sosiaaliset, tekniset ja ympäristökysymykset huomioon ottavalla tavalla. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa harjoittamalla itse ja tukemalla näitä toimintoja harjoittavia yhteisöjä ja yksityisiä. Säätiön tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa taloudellisia etuja siihen osallisille.


Apurahahakemuslomake >>