siipikarjaliitto_kapea_vas

Toimintaa vuodesta 1918 Suomen siipikarjatalouden parhaaksi

Siipikarjaliitto on puolueeton siipikarja-alan keskusjärjestö, joka toimii alan organisaatioiden ja tuottajien sekä viranomaisten välisenä yhdyssiteenä. Toiminnan tavoitteena on alan taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen, eläinten hyvän terveystilanteen ylläpito ja tuotteiden laadun kehittäminen.

Siipikarjaliiton keskeiset tehtävät

 • siipikarjatalouden kannattavuuden seuranta
 • tuotanto-olosuhteiden kartoitus
 • tuotantomenetelmien kehittäminen
 • yhteistyö tutkimuslaitosten ja alan yhteisöjen kanssa
 • alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen
 • lainsäädännön seuranta
 • lausuntojen antaminen viranomaisille ja alan yrityksille
 • tilakohtainen neuvonta
 • koulutuspäivät, luennot
 • ohjeistot, tiedotteet
 • Suomen Siipikarja -lehti
 • erilaiset palvelut tuottajille, alan yrityksille ja yhteisöille

Siipikarjaliiton organisaatio

Siipikarjaliiton jäseninä ovat alalla toimivat tai alasta kiinnostuneet henkilöt sekä alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset.

Suomen Siipikarjaliitto ry:n vuosikokouksessa 4.4.2019 liitolle valittu  hallitus.