Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Siipikarjaliiton luomukoulutushankkeen puitteissa laadittiin keväällä 2013 Luomusiipikarjatuotannon hyvät toimintatavat, n. 60 sivua. Ohjeeseen on koottu luomuehtojen ohella huomioitavia lainsäädännön vaatimuksia sekä siipikarjasektorin suosituksia ja ohjeita.

Luomusiipikarjatuotannon hyvät toimintatavat >>


Luomubroilerituotannon hyvät käytännöt

Siipikarjaliitossa päättyi lokakuun lopussa 2014 hanke, jossa laadittiin luomusiipikarjanlihan alkutuotantoon toimintatapaohjeistus. Ulla Holman kirjoittama Luomubroilerituotannon hyvät käytännöt kertoo tuotantopolven broilereiden kasvatuksessa noudatettavat yhteiset EU-tason luomuohjeet (Komission asetus 889/2008). Liitteissä on myös hankkeessa ehdotetut toimintatavat luomuemojen kasvatukseen ja siitosmunien tuottamiseen, joihin ei ole EU-tason tuotantoehtoja. Julkaisussa esitetään lyhyesti myös luomuhautomolle asetettuja edellytyksiä sekä luomubroilerisiitosmunantuotannon kannattavuuslaskelma.

Luomubroilerituotannon hyvät käytännöt >>