kalkkunajaosto_kapea_vas

kansallinenlaatujarjestelmaSiipikarjanlihan kansallisen tuotantotavan kuvaus on osa elintarviketalouden kansallista laatustrategiaa, jossa kaikille tuotantoketjuille yhteisiä tekijöitä ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys. Kansallisen tuotantotavan kuvauksen tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta siipikarjanlihan laatutyöstä sekä tuottaa kuluttajille laadukasta siipikarjanlihaa kannattavasti ja tehokkaasti.

Lainsäädäntö on EU:n alueella tuotetun siipikarjatuotannon perusta. Kansallisen tuotantotavan kuvaus sisältää siipikarjan tuotannon ohjeistuksia ja käytäntöjä, jotka ovat tiukemmat kuin Euroopan unionin ja Suomen lainsäädäntö edellyttävät. Oheisesta luettelosta näet kansallisen tuotantotavan kuvauksen  sisällön ja erityisesti ne toimenpiteet, jotka antavat kansallisen tason lisäturvaa.

Kansallinen taso

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ohjeet

 • Eläinaineksen tuonnin ohjeistus ja seuranta (tutkimusvaatimukset, karanteenivaatimus – kansallista lainsäädäntöä tiukemmat
 • Rehuvalmistajien positiivilista
 • Tautiriskien hallinta

Yhteisesti sovitut vapaaehtoiset terveydenhuoltotoimet

 • Dokumentoitu eläinlääkärin käynti (ETU-lomake)
 • Tautisulkujen käyttö
 • Terveystarkkailuohjelma (vanhempais- ja isovanhempaissukupolvi)
 • Rokotusohjelmaan kuuluminen

Hyvän tuotantotavan mukaiset toimenpiteet alkutuotannossa

 • Tuotantoseuranta
 • Laatujärjestelmät

Jalostavan teollisuuden lisätoimenpiteet

 • Sertifioidut laatujärjestelmät
 • Ympäristöhallintaohjelmat
 • Jatkuva henkilöstön koulutus

Lakisääteinen taso

Kansallinen lainsäädäntö

 • Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990), Eläintautilaki (55/1980), Eläinsuojelulaki (247/1996), Elintarvikelaki (23/ 2006), Laki eläinten lääkitsemisestä (617/1997), salmonellavalvontaohjelma

EU-lainsäädäntö

 • Eläinsuojelua ja lihan tarkastusta koskevat asetukset(98/95 EY) ja direktiivit
  (määrittelevät minimitason)
 • Virallisesti vastustettavat eläintaudit (esim. Newcastlen tauti, lintuinfluenssa)


Hyvään tuotantotapaan – kansallisen tuotantotavan kuvaukseen – ovat sitoutuneet siipikarjan tuotantoketjun kaikki osapuolet, niin teollisuus kuin broilerien ja kalkkunoiden kasvattajatkin. EU-lainsäädännön, kansallisen lainsäädännön sekä kansallisen tuotantotavan kuvauksen ansiosta kuluttajilla on mahdollisuus syödä laadukasta ja valvottua broilerin ja kalkkunanlihaa, jonka tie kasvattamosta kauppaan voidaan tarvittaessa jäljittää.

EU-lainsäädännöstä >

Uudet salmonellan vastustustavoitteet ja salmonellatilanne Euroopassa >

Mikrobilääkkeiden käyttötarve siipikarjanlihan tuotantoketjussa >