kalkkunajaosto_kapea_vas

eulainsaadannostaEU:n maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyi pitkään valmistelussa olleen ehdotuksen broilereiden kasvatuksen vähimmäisvaatimuksista ja päätti broilereiden hyvinvointidirektiivistä 7.5.2007. Direktiivi astuu voimaan vuonna 2010. Hyväksytyn kompromissiehdotuksen mukaan vaatimukset asetetaan tuotantotiloille, joissa on vähintään 500 broileria. Ehdotusta ei kuitenkaan sovelleta hautomoissa, broileriemojen pitopaikoissa, laajaperäisissä tuotantojärjestelmissä eikä luomutuotannossa. Direktiiviehdotus säätelee tilojen teknistä varustelutasoa ja hyvää lintujen hoitotapaa. Broilereiden hyvinvointia arvioidaan tilalla ja kuljetuksessa todetun kuolleisuuden ja tavanomaisesta poikkeavien lihantarkastustulosten perusteella. Jos arvioinnin tulokset pysyvät suotuisina hyvinvoinnin kannalta, voi kasvatustiheyttä (39 kg / m2) tarvittaessa nostaa ylimääräiset kolme elopainokiloa neliömetriä kohti.

Tällä hetkellä broilereiden hyvinvointia säädellään tuotantoeläinten suojelusta annetulla direktiivillä yleisistä vaatimuksista (98/95/EY)

Euroopan unionissa broilereiden ja kalkkunoiden hyvinvoinnille asetettavia vähimmäisvaatimuksia määrittelevä direktiivi (98/95/EY) velvoittaa jäsenmaita sisällyttämään omaan lainsäädäntöönsä vaatimuksia muun muassa eläinten tarkastuksista, lääkitys- ja kuolleisuuskirjanpidosta, kotieläinrakennusten olosuhteista, ulkotarhauksesta, eläintiloissa käytettävistä mekaanisista laitteista, ruokinnasta ja eläinjalostuksesta.

Kalkkunakasvattamolta edellytetään muun muassa, että kalkkunat pidetään lattiakasvatuksessa. Sekä kalkkunoilla että broilereilla pitää olla käytössään turvetta tai muuta kuiviketta. Lisäksi ilmanvaihdon on toimittava myös ilmanvaihtolaitteiden toimintahäiriöiden aikana ja niissä on oltava hälytin, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä.