pikkusiipi_kapea_vas

1. Oman kanalan pohjapiirros (LIITE 1, )

Piirrä oma kanalasi ympäristöineen. Merkitse hoitajan kulkureitit ja kanojen laidunalue. Myös ilmansuunnat ja maasto-olosuhteet vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin.

Tässä esimerkkinä ruotsalaiskoulun oppilaiden suunnitelma, johon liittyy myös puutarhaviljelyä. Varsinainen kanala on rakennuksen vasemmassa ylänurkassa. Kasvillisuus luo varjopaikkoja, joihin vetäytyä hellepäivinä. Kuvan kasvihuonekanalan rakentamisohjeita: www.uterum.slu.se/skolgarden/tips/plan1.htm

Tärkeintä ei ole, kuinka hieno piirroksesta tulee, vaan että se saa Sinut tutkimaan mahdollisuuksiasi toteuttaa lajinmukainen, hyvä kanala omia olosuhteitasi hyödyntäen.

2. Eläintenhoitosuunnitelma (LIITE 2, )

Hoitosuunnitelmaan kirjataan ylös eläinten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten ruokinta, terveydentarkkailu ja eläintiheys.

Oman arvion voi antaa vaikkapa kouluarvosanoin (1-10). Loppuun voi kirjata ylös omia kehityssuunnitelmia, jotka on hyvä päivittää vuosittain.


3 Haudontataulukko (LIITE 4, )

Haudontaprosentti = Syntyneiden poikasten lukumäärä jaettuna koneeseen laitettujen munien määrällä x 100.

4. Tuotannon seuranta (LIITE 3, )

Päivän munintaprosentti lasketaan jakamalla munamäärä kanojen määrällä x 100.

Jos haluat seurata vuoden ulkoilupäivien lukumäärää, merkitse X (= kanat ulkona) munamäärän perään.

5. Munantuotantokäyrästä voi seurata, noudatteleeko oman parven muninta keskiarvoa, muninta-prosentti sijoittuu tällöin kahden viivan väliselle alueelle. Munan koko kasvaa iän myötä.

Tuotantokäyrä 1,
Tuotantokäyrä 2,


Taulukoita SAA ja PITÄÄ TULOSTAA ja KOPIOIDA, jos haluaa että niistä on iloa useammaksi vuodeksi.