siipikarjaliitto_kapea_vas

Maa ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa-ja metsätalousministeriön asetus 803/2019 asetuksen 1037/2013 muuttamisesta on tullut voimaan 1.8.2019 alkaen.
Asetus löytyy virallisohjeista Kanavasta ja Finlexistä  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190803