siipikarjaliitto_kapea_vas

Ruokavirasto on laatinut yhteistyössä Eläinten terveys ETT ry:n ja Siipikarjaliiton kanssa ohjeet siipikarjan sairauden syyn selvitykseen.

Ohjeet tuottajalle >>

Tarkentava näytteenotto-ohjeistus terveydenseurantapaketteihin >>

Siipikarjan tautidiagnostiikka >>