siipikarjaliitto_kapea_vas

Viime vuosina moni kauppa- ja ravintolaketju sekä elintarvikejalostaja on siirtynyt tai ilmoittanut siirtyvänsä käyttämään vapaan kanan kananmunia pienryhmäkanaloissa eli virikehäkkituotannossa tuotettujen kananmunien sijaan. Vaikka virikehäkkimunat ovat Suomen myydyin kananmuna, niiden saatavuus heikkenee nopeasti lähivuosina. Muutos tarkoittaa isoja investointeja kananmunien tuottajille, ja munien kuluttajahintojen nousua.

Virikehäkkituotanto on verrattain uusi tuotantomuoto, sillä EU kielsi jäsenmaissaan perinteisen häkkituotannon vuoden 2012 alussa. Monet tuottajat investoivat tällöin varusteltuihin pienryhmäkanaloihin eli virikehäkkituotantoon, sillä sen katsottiin lisäävän eläinten hyvinvointia. EU:n ulkopuolella, kuten Ukrainassa, josta EU:hun tuodaan entistä enemmän kananmunia, kanat elävät yleensä perinteisissä, EU:n jäsenmaissa kielletyssä häkeissä. Ukrainasta tuodaan munia EU-alueelle, joskaan ei Suomeen.

Nyt suomalainen kananmuna-ala varautuu uusiin investointeihin. Suomen lähes neljästä miljoonasta munivasta kanasta noin 2,25 miljoonaa kanaa elää pienryhmäkanaloissa. Virikehäkkituotannon osuus on ollut noin 60% tuotannosta, mutta tulevina vuosina vapaan kananmunien eli lattia-, ulko- ja luomumunien osuus tulee kasvamaan aiempaa nopeammin. Osa tuottajista pystyy vaihtamaan tuotantosuuntaa joko remontoimalla kanaloita, mutta myös uusia tuotantorakennuksia tullaan rakentamaan. Tuotantotilojen määrän ennustetaan myös vähentyvän nykyisestä noin 280 tilasta, joista noin parisataa tuottaa päätoimenaan kananmunia.

Suomalainen kananmuna-ala haluaa vastata asiakkaidensa vaatimuksiin investoimalla vapaan kananmunan tuotantoon. Investointitarpeen arvioidaan Suomessa nousevan yli 50 miljoonaan euroon. Lisäksi vaihtoehtoisen tuotannon tuotantokustannukset ovat virikehäkkituotantoa korkeammat, joten nämä tekijät yhdessä tulevat nostamaan kananmunien kuluttajahintoja lähivuosina.

Siipikarjaliitto haluaa muistuttaa, että kaikissa tuotantomuodoissa Suomessa tuotetut kananmunat ovat turvallista, terveellistä, luonnollista ja maukasta lähiruokaa. Kananmunien tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet ja ala on aloittamassa suomalaisten kananmunien ympäristövaikutusten tarkemman arvioinnin. Selvitys tullaan teettämään eri tuotantomuodoista, ja sen tulokset valmistuvat vuonna 2020.