siipikarjaliitto_kapea_vas

Siipikarjatuottaja, löytyykö tontiltasi kanala, jossa on laajarunkoinen osa

  1.  jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1 000 neliömetriä; JA
  2.  rakennuksen kattokannattajat ovat:
    a) tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli on vähintään 18 metriä; TAI
    b) paikalla valmistetut ja niiden jänneväli on vähintään 15 metriä.

Mikäli tällainen kanala löytyy, sen turvallisuus on arvioitava asiantuntijoiden voimin 1. huhtikuuta 2019 mennessä lain laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 20.3.2015/300 nojalla Tämä laki tuli voimaan 1.4.2015, mutta sen neljän vuoden siirtymäaika on nyt loppumassa. Arviointeja tekevät insinööritoimistot kautta maan.

Otathan huomioon, että ko lakia EI sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on rakennuslupavaiheessa tai rakennustyönaikaisen valvonnan aikana tai vapaaehtoisesti ennen tämän lain voimaantuloa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa erityismenettelyssä tai ulkopuolisessa tarkastuksessa taikka muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä osoitettu.

Käytännössä tämä poikkeus tarkoittaa, että jos rakennukseen on aikanaan tehty rakennesuunnitelmat ja siihen liittyvä yläpohjan kattokannattajien jäykistys/tuenta suunnitelma, tarkastusta ei tarvitse tehdä.
Mikäli kanala täyttää 1 ja 2 vaatimuksen, kannattaa varmistaa arviointivelvollisuus asiantuntijalla. Arvioimme, että lähinnä 90-luvulla valmistuneissa laajarunkoisissa rakennuksissa on arviointivelvollisuus.

Ohjaamme mielellämme tuottajia tässä asiassa.