siipikarjaliitto_kapea_vas

Viime vuoden eläinmääräilmoitukset viimeistään 15.2.

Ilmoitus tarvitaan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.  Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin.

Eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2017 hakeneiden viljelijöiden on tehtävä eläinmääräilmoitus joka tapauksessa, koska korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Maatilojen, jotka ovat sitoutuneet hyvinvointikorvauksen toimenpiteeseen 4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteinen parantaminen, on liitettävä eläinmääräilmoitukseen teurastamolta saadut teuraseräraportit tai niiden koosteet.
 
Vuonna 2017 maatilalla olleen siipikarjan lisäksi viljelijät voivat ilmoittaa tiedot myös 31.1.2018 mennessä teurastetuista broilereista tai kalkkunoista. Edellytyksenä on, että koko saapumiserä on tullut tilalle vuoden 2017 aikana ja kaikki kyseisen saapumiserän linnut on teurastettu 31.1.2018 mennessä.  Ilmoitettavien teuraserien teuraseräraportit on liitettävä eläinmääräilmoitukseen.

Eläinten hyvinvointikorvauksen 2018 haku Vipu-palvelussa 8.–31.1.2018

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2018 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2018.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sika- ja siipikarjatilat arvioivat lisäksi hakemuksella vuoden 2018 keskimääräisen eläinmääränsä.  Eläinryhmät kannattaa ilmoittaa huolellisesti, sillä korvaus maksetaan korkeintaan hakemuksella arvioidun eläinmäärän mukaan.

Hyvinvointikorvauksen sitoumusehtoja on noudatettava 1.1.2018 lähtien. Suurin osa toimenpiteiden ehdoista pysyy ennallaan vuoden 2017 sitoumusehtoihin nähden. Siipikarjan ulkoilu -toimenpide on kuitenkin poistunut, ja broilereiden ja kalkkunoiden orsivaatimuksen (tasot, rampit tai orret) toteuttamisessa ei voi enää käyttää rehu- ja juomalinjastoja 1.2.2018 lähtien. Lisäorret on siis asennettava tammikuun aikana.

Sika- ja siipikarjatilojen, joilla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus vuonna 2017, tulee ilmoittaa toteutuneet eläinmäärät 15.2.2018 mennessä.  Vuodelle 2018 eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä 15.2.2019 mennessä.

Lisätietoja: mavi.fi