siipikarjaliitto_kapea_vas

Lainsäädäntö edellyttää alkutuottajalta omaa valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja alkutuotannon tuotteet ovat turvallisia. Tätä varten tilan toimintatavat on kirjattava omavalvonnan kuvaukseen. Kuvauksen on tarkoitus olla tuottajaa, tilan omaa väkeä ja työntekijöitä varten laadittu suunnitelma siitä, miten tilalla toimitaan. Tehtyjä toimenpiteitä ei siihen tarvitse säännöllisesti kirjata. Toimintatavoissa tapahtuvat muutokset pitää kuitenkin päivittää kuvaukseen. Kuvausta ei tarvitse erikseen laatia, jos tilalla on laatujärjestelmä, johon asiat jo sisältyvät.

Eläintautilaki velvoittaa pitopaikasta vastuussa olevan toimijan huolehtimaan menettelytavoista, joilla vastustettavien eläintautien leviämistä pitopaikkaan voidaan ennalta ehkäistä. Jos pitopaikka on elintarvikelaissa tarkoitettu alkutuotantopaikka, toimijan tulee lisäksi laatia kirjallinen kuvaus menettelytavoista.

Eläinlääkäri tarkistaa vuotuisella salmonellavalvontakäynnillään, että kuvaukset on tehty.  Kuvauksista saattaa olla hyötyä myös esim. ympäristölupatarkastuksen yhteydessä.

Eläinten terveys ETT ry ja Siipikarjaliitto ovat yhteistyössä päivittäneet kotisivuilleen siipikarjatiloille suunnitellun lomakkeen niin, että se kattaa myös tautisuojausasiat.  Tietokoneella Wordissa täytettävä lomake on laadittu kaikentyyppisiä siipikarjatiloja varten, joten se täytetään soveltuvin osin ja päivitetään aina tilanteen muuttuessa. Lomake löytyy myös Kanavasta ja sen voi täytettynä tallentaa sinne Tiladokumentteihin.

Omavalvonnan kuvauksen tarkoitus on myös konkretisoida tuottajan tekemää alkutuotannon laatutyötä, jonka tulisi kääntyä alan hyväksi. Eläintautien uhkahan on suurentunut viime vuosina. Kuvausta täyttäessä on syytä miettiä huolellisesti tautisuojauksen käytäntöjä ja toimintatapaa omalla tilalla.


Siipikarjatilan omavalvonta- ja tautisuojauskuvauslomake >>