siipikarjaliitto_kapea_vas

Tutkija Eija Kaukonen väitteli perjantaina 26.5. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa kuivikepehkun kunnon vaikutuksesta broilerin ja broileriemojen jalkapohjaterveyteen sekä korotettujen ritilätasojen vaikutuksesta broilerin jalkaterveyteen. Vastaväittäjänä toimi vanhempi tutkija DVM, PhD Andrew Butterworth Bristolin Yliopistosta Iso-Britanniasta ja kustoksena professori Anna Valros.

Väitöstutkimuksen neljä eri osatutkimusta suoritettiin suomalaisilla tuotanto- ja emopolven broilertiloilla vuosina 2013–2015. Osa broilerien ja broileremojen tutkimuksista tehtiin teurastuksen yhteydessä teurastamoilla. Tutkimuskohteena oli Ross 508, jonka käytöstä on Suomessa myöhemmin luovuttu.

Kaukosen tutkimuksessa broileremokanaloiden kuivikepohja pysyi tuotantokauden aikana hyvässä tai melko hyvässä kunnossa ja sen kosteus aleni kasvatuksen edetessä. Jalkapohjavauriot yleistyivät iän myötä, mutta kinnerpalamia ja rintalimakoita esiintyi harvoin. Vaikka kuivikepohja oli lintujen jalkapohjaterveyden kannalta parasta mahdollista eli kuivaa ja irtonaista, jalkapohjavaurioita esiintyi. Kaukosen mukaan lisätutkimusta tarvitaan ilmiön taustalla olevien syiden selvittämiseksi. Alan kannalta olisi myös tärkeää todeta nykyinen jalkapohjien terveystilanne, kun käytössä on eri eläinjaloste kuin väitöstutkimuksessa ja siten tutkia genetiikan vaikutusta tuloksiin.

Väitöstutkimus vahvisti turpeen hyvät käyttöominaisuudet broilerin tuotantokanaloissa. Turvepohjainen kuivike ei silti oleellisesti eronnut kutterikuivikkeesta esimerkiksi kosteuden ja pH:n suhteen. Tämä osoittaa tuottajan ammattitaidolla olosuhteiden säädön ja hoitotyön suhteen olevan suuri merkitys kuivikepohjan kunnossa pitämiseksi. ETT ry on koonnut suomalaisten tuotantopolven broilerien jalkapohja-arvioinnin tulokset vuosilta 2012–2016, joka perusteella broilerien jalkapohjat ovat Suomessa erinomaisessa kunnossa:
https://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/Siipi-th/Broilereiden_jalkapohjapisteet_2012-2016_%283%29.pdf

Yhdessä tutkimuksessa verrattiin tuotantopolven broilerien halukkuutta käyttää ritilätasoja ja orsia. Kaukosen johtopäätös on, että broilerit käyttävät vähän orsia vähemmän kuin ritilätasoja. Hän myös suosittaa ritilätasojen käyttöönottoa laajemmin, sillä niillä voidaan edistää tutkimuksen mukaan broilerien jalkaterveyttä. Suomalaisilla broilertiloilla on nykyisin laajasti käytössä orsia, jotka poikkeavat väitöstutkimuksen orsien mallista. Tuottajien käytännön kokemuksien mukaan broilerit käyttävät matalia orsia lyhytaikaiseen oleiluun ja eräänlaiseen hyppelyyn. Broilerit saattoivat Kaukosen tutkimuksessa suosia ritilää, sillä se tarjosi paremman lepopaikan kuin orsi, jolla linnun pitää tasapainotella. On myös arvioitu, että tuotantobroileri on koko elämänsä kananpoika, jolle ei ehdi kehittyä nuoresta iästä johtuen kanoille tyypillistä orren käyttöä.

Väitöstutkimus toteutettiin osana Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahaston tukemaa Jalat kuntoon – tutkimushanketta broilertuottajien ja elinkeinon myötävaikutuksella. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopisto ja vastuullisena johtajana toimi Anna Valros.

Eija Kaukonen, Marianna Norring ja Anna Valros Helsingin yliopistosta ovat laatineet Suomen Siipikarja-lehteen aiheesta kaksi artikkelia numeroissa 4/2015 ja 4/2016, jotka ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Ritilät kohensivat jalkaterveyttä >>
Broilerien kuivikkeista uutta tietoa >>