siipikarjaliitto_kapea_vas

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kohtuullisen runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai yhden kananmunan syönti päivässä ei ollut yhteydessä suurentuneeseen dementian tai Alzheimerin taudin riskiin. Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään elimistön kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava ja muistisairauksien riskiä lisäävä APOE4-tyyppi, joka on Suomessa yleinen. Sen sijaan kananmunien syönti oli yhteydessä parempaan tulokseen tietyissä tiedollista suorituskykyä mittaavissa testeissä. Tulokset julkaistiin arvostetussa American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Ruokavalion kolesterolin tiedetään vaikuttavan veren kolesterolipitoisuuteen vain vähän, ja monissa maissa kolesterolin saantirajoituksista ravitsemussuosituksissa onkin luovuttu. Suomessa poikkeuksellisen suurella osalla eli noin kolmasosalla väestöstä perinnöllisen alttiuden vuoksi ravinnon kolesteroli vaikuttaa enemmän veren kolesterolipitoisuuteen kuin muilla. Tämä alttius on sekä sydän- ja verisuonitautien että muistisairauksien riskitekijä. Viime vuoden alussa Itä-Suomen yliopisto julkaisi tulokset tutkimuksesta, jossa todettiin, ettei kohtuullisen runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai kananmuna päivässä ollut yhteydessä suurentuneeseen sydäninfarktin riskiin. Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli edellä mainittu perinnöllinen alttius eli APOE4-tyyppi.

Itä-Suomen yliopistossa on aiemmin selvitetty myös kananmunien syönnin vaikutusta tyypin 2 diabetesriskiin. Vuonna 2015 julkaistuissa tutkimustuloksissa todettiin, että kananmuna sisältää kolesterolin lisäksi monia terveydelle hyödyllisiä ravintoaineita, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi sokeriaineenvaihduntaan tai matala-asteiseen tulehdukseen ja sitä kautta vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Tutkimustulosten perusteella runsaasti kolesterolia sisältävä ruokavalio tai runsas kananmunien syönti ei siis näyttäisi lisäävän myöskään muistisairauksien riskiä edes niillä henkilöillä, joilla perinnöllisen alttiuden vuoksi ravinnon kolesteroli vaikuttaa enemmän veren kolesterolipitoisuuteen kuin muilla. Tutkimuksen ylimpään vertailuryhmään kuuluvat saivat ruoasta kolesterolia keskimäärin 520 mg vuorokaudessa ja söivät keskimäärin yhden kananmunan päivässä, joten tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää niitä suurempiin saanti- ja käyttömääriin, tutkijat toteavat.

https://www.uef.fi/-/runsaskolesterolisen-ruoan-tai-munien-syonti-ei-lisaa-sydaninfarktin-riskia-edes-perinnollisesti-alttiilla

http://ajcn.nutrition.org/content/early/2017/01/04/ajcn.116.146753.abstract?papetoc