siipikarjaliitto_kapea_vas

Suomen Broileryhdistys ry.                   TIEDOTE 30.5.2013


Eviran tänään julkistaman raportin mukaan broilereilla ja turkiselämillä havaittiin viime vuonna enemmän epäkohtia kuin tuotantoeläimillä yleensä. Eviran tiedotteessa ei kuitenkaan kerrottu, mistä havaitut epäkohdat johtuivat. Havaitut epäkohdat eivät vaikuttaneet lintujen hyvinvointiin, vaan olivat pääsääntöisesti tuotantotilojen ja laitteiden kirjallisiin kuvauksiin liittyviä puutteita.
Broilereiden hyvinvointidirektiivi edellyttää kaikkien broileritilojen tarkastamista viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Suomessa broileritiloja on noin 200 ja näistä tarkastettiin 57 vuonna 2012. Lainsäädäntö edellyttää mm. tuotantotilojen ja eri koneiden ja laitteiden kirjallista kuvausta sekä hallien pohjapiirustuksia, jotka tulee esittää tarkastuksen yhteydessä. Lainsäädäntö jättää melko paljon tulkinnan varaa ja se onkin johtanut siihen, että tarkastukset eivät ole aivan samansisältöisiä kaikissa maamme broilerikasvattamoissa.

Viime vuonna tarkastetuista broileritiloista havaitut epäkohdat tai puutteet liittyvät pääsääntöisesti epätarkkoihin kuvauksiin ja yhdessä tapauksessa hallin pinta-ala oli laskettu väärin. Myös valaistuksessa on ilmennyt muutamia huomautuksia. Lainsäädännön mukaan broilerihallissa tulee olla vähintään 20 luxin valaistus. Broilerikasvattajien mukaan valaistus on liian kirkas ja saattaa aiheuttaa linnuille häiriökäyttäytymistä, joten valaistus on jäänyt alle 20 luxin. Ala pyrki vaikuttamaan tähän jo lain valmisteluvaiheessa, mutta ei saanut siihen muutosta.

Tarkastuksissa ei havaittu minkäänlaista lisääntynyttä lintujen kuolleisuutta ja myös lintujen jalkapohjat ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Jalkapohjien kunto kertoo paljon hallin olosuhteista, ilman laadusta ja kosteudesta. Direktiivi ei kaikilta osin ole soveliain suomalaiselle broilerin kasvatukselle, sillä se ei ota huomioon lintujen terveyden eteen tehtävää työtä, mm. hallien kertatäyttöä ja erittäin tehokasta eläintautien torjuntaa. Suomessa ei myöskään käytetä lääkkeitä ennaltaehkäisevästi, kuten monissa muissa maissa.

Lisätietoja
Suomen Siipikarjaliitto Lea Lastikka 0400 458372 ja
Broileryhdistyksen puheenjohtaja Hanna Hamina 050 5730773