siipikarjaliitto_kapea_vas

kamu_logo                                     Tiedote 17.10.2011

Munivien kanojen suojelua koskevasta EU:n neuvoston päätöksestä, ns. häkkidirektiivistä päätettiin jo vuonna 1999 ja alalle annettiin ennätyksellisen pitkä siirtymäaika toimeenpanoon – 12 vuotta. Direktiivin mukaan kanoja ei saa pitää varustelemattomissa häkeissä enää vuoden 2012 alusta lähtien. Suomessa on koko tuotantoketjussa toimittu vastuullisesti ja edetty määrätietoisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa ja yhteensä noin 60 miljoonan euron investoinnit uusiin tuotantomuotoihin on tehty, totesi Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde kansainvälisenä kananmunapäivänä pidetyssä seminaarissa. Toisin on monessa muussa EU-maassa, lainsäädännön vaatimuksia ei ole otettu vakavasti ja jopa 30 prosenttia EU:n tuottamista kananmunista tulee laittomiksi vuoden vaihteessa.

EU:n komissio on ihmeissään, mitä tehdä jäsenmaille, jotka eivät ole piitanneet lainsäädännön vaatimuksista liittyen kananmunatuotantoon. Jopa 12 jäsenmaata on ilmoittanut, että investointeja ei ole tehty määräaikaan mennessä ja eräät maat eivät ole edes vastanneet komission asiaa koskeviin kyselyihin. Tehtyjä päätöksiä ei voi enää purkaa ja lisäajan antaminenkin on väärin niitä maita kohtaan, jotka ovat vaadittavat investoinnit tehneet. EU:n terveysasioista vastaava komissaari John Dalli pohtii, voidaanko vaatia kielletyt kanahäkit purettaviksi ja kananmunat tuhottaviksi, vai tuleeko edellyttää, että kielletyt kananmunat massataan oman maan teollisuuskäyttöön. Joka tapauksessa kiellettyjen kananmunien tulo yhteisömarkkinoille tulisi voida estää. Vaikka Suomeen ei kananmunia voi tuoda vähittäiskappaan tiukan salmonellavalvontamme vuoksi, sekoittaisi näistä kielletyistä kananmunista tehdyt teolliset valmisteet munamarkkinat totaalisesti Euroopassa.

Eläinsuojeluorganisaatiot eri EU-maissa ovat painottaneet, että jos komissio perääntyy tehdyistä päätöksistä ja sallii kanojen pidon vanhoissa, virikkeettömissä häkeissä vielä vuodenvaihteen jälkeen torpedoi se oman lainsäädäntönsä ja heikentää olennaisesti komission uskottavuutta minkään muunkaan päätöksen suhteen. Tilanne on siis erittäin hankala.

Suomessa viranomaiset ovat tiedottaneet, että kanatiloille tullaan tekemään tehostettua valvontaa vuodenvaihteen jälkeen ja mikäli kiellettyjä tuotantomuotoja löytyisi, seuraisi siitä rangaistuksia. Suomessa investoinnit on tehty vuoden 2012 alkuun mennessä, tosin se tarkoitti sitä, että kolmasosa tuottajista on luopumassa kananmunan tuotannosta. Kalliit investoinnit edellyttävät, tullakseen maksetuiksi vuosien tuotannon ja kaikilla siihen ei ollut mahdollisuutta.

Lisätietoja:

Suomen Siipikarjaliitto ry.
Lea Lastikka
0400 458372