siipikarjaliitto_kapea_vas

Eläinsuojelulain (247/1996) muutos 321/2011 on tullut voimaan 1.5.2011. Tämän säädöksen perusteella broilereiden omistajan tai pitäjän on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle broilerikasvattamossa käytettävästä kasvatustiheydestä sekä tuotantojärjestelmää koskevista keskeisistä tiedoista viimeistään 1.6.2011.