siipikarjaliitto_kapea_vas

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut koosteen eläintaudeista vuonna 2009. Julkaisussa kuvaillaan tärkeimmät eläintautien vastustamiseen liittyvät toimenpiteet ja tapahtumat sekä luodaan katsaus Suomen kansainvälisen kaupan kannalta merkittävimpiin eläintauteihin.
 

Eläintautitilanne Suomessa pysyi vuonna 2009 hyvänä. Vastustettavista helposti leviävistä eläintaudeista todettiin luonnonvaraisissa kyyhkysissä paramyksovirusta, joka aiheuttaa kanoilla newcastlentautia. Merialueen kalanviljelylaitoksilla todettiin kaloissa virusperäistä verenvuotoseptikemiaa (VHS).

Etelä-Ruotsissa syksyllä 2008 todettujen sinikielitartuntojen vuoksi tehostettiin sinikielitautiseurantaa koko maassa, erityisesti Länsi- ja Etelä-Suomessa. Lisäksi laadittiin sinikielitautistrategia ja jatkettiin varautumista mahdollisiin sinikielitautirokotuksiin. Muissa EU-maissa toteutetuista onnistuneista rokotuskampanjoista johtuen sinikielitaudin leviäminen Suomen lähialueilla kuitenkin pysähtyi vuoden 2009 aikana ja Suomen karjatiloihin kohdistuva riski vastaavasti pieneni.

Vaarallisista eläintaudeista todettiin rabies lepakolla ja atyyppinen scrapie vuohella. Lisäksi kevään 2009 kuluessa sika- ja siipikarjatiloille levisi rehun saastumisen johdosta Salmonella Tennessee -epidemia. Epidemia saatiin hallintaan eikä ihmisiä sairastunut.

Julkaisu on ladattavissa maksutta Eviran internetsivuilta:
Eläintaudit Suomessa 2009

Lisätietoja:
Johtaja Taina Aaltonen, p. 020 77 24008, 040 775 0219
Yksikönjohtaja Liisa Kaartinen, p. 020 77 24577, 040 840 7364
Ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216, 0400 920 503