siipikarjaliitto_kapea_vas

kamu_logoKananmunatiedotus on toiminut runsaat kymmenen vuotta Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n hallinnoimana. Tavoitteena on ollut - ja myös saavutettu - puolueettoman tiedon tuottaminen kananmunan tuotannosta ja itse kananmunasta Suomessa. Tiedotustoiminnassa ovat olleet mukana kaikki merkittävät pakkaamot.

Tilanne tiedotuksen osalta on kuitenkin merkittävästi muuttunut osittain sen vuoksi, että valtion tuella suoritetussa tiedotuksessa ei kansallisuuksia voi mainita – yhteismarkkinoilla se katsotaan oman maan tuotannon suojaamiseksi. Ala oli uuden tilanteen edessä, puolueetonta ja asiallista tietoa kananmunasta halutaan edelleen tuottaa. Alalla on suuret haasteet edessään, hyvinvointimuutokset vuoden 2012 alkuun mennessä ja sitä seuraava rakennemuutos – osa tuottajista lopettaa ja osa investoi uusiin suurempiin yksiköihin. Vähittäiskaupassa olevat kananmunat ovat 100 %:sti suomalasia. Tavoitteena alalla on edelleen muutoksista huolimatta säilyttää 100 %:n omavaraisuus kulutusmunissa.

Tiedotustoiminta jatkuu vuoden 2010 alusta lähtien Suomen Siipikarjaliiton Kananmunayhdistyksen organisoimana. Ala on vahvasti sitoutunut toimintaan ja osallistuu niin suunnitteluun kuin rahoitukseenkin. Pääkohderyhmänä tiedotus näkee kuluttajat, ravitsemusasiantuntijoitakaan unohtamatta. Mukana on tuottajien ja kananmunapakkaamoiden lisäksi eläinaineksen maahantuojia sekä rehutehtaat. Tiedotuksen toiminta tulee painottumaan kananmunien kotimaisuuteen, terveellisyyteen, turvallisuuteen, ympäristöasioihin sekä itse tuotannosta kertomiseen. Siirtyminen kohti vaihtoehtoisia tuotantomuotoja on meneillään ja ala uskoo saavuttavansa tavoitteensa kotimaisten kananmunien riittävyydestä siitäkin huolimatta, että osa tuottajista lopettaa tuotannon ennen vuotta 2012. Kanamunan kulutus Suomessa on n. 9,5 kiloa henkeä kohti, kun keskiarvo EU-maissa on n. 12 kiloa. Haasteenamme on lähestyä keskikulutusmääriä myös Suomessa.

Suomalaisen kananmunan yhteiseksi tunnukseksi otettiin käyttöön entinen KaMu-logo. KaMu tullaan näkemään kotisivuilla, tiedotteissa ja toivon mukaan myös kananmunapakkauksissa. Logoa ovat oikeutetut käyttämän kaikki mukana olevat tahot. KaMu kertoo sen, mitä kananmunasta halutaan sanoa, urheileva kaveri rientää hyvinvoipana rullaluistimet jaloissa päivän askareihin.

Lisätietoja
Suomen Siipikarjaliitto
Kananmunayhdistys
Lea Lastikka
0400 458 372