siipikarjaliitto_kapea_vas

Tiedote 21.2.2008

Tuotantopanosten kallistuminen on romahduttanut broilerituotannon kannattavuuden parin viime vuoden aikana. Broilerin tuottajahinnan hienoinen kohoaminen vuonna 2007 ei riittänyt kattamaan tuotantokustannusten kasvua.

Broileripaikkaa kohti laskettu yritysten keskimääräinen kokonaistuotto oli viime ja edellisvuonna 4 prosenttia suurempi kuin vuosien 2005 ja 2006 tuotto. Samanaikaisesti kustannukset broileripaikkaa kohti kasvoivat 12 prosenttia. Kokonaistuoton ja kustannusten erotuksena saatava yrittäjätulo aleni kolmanneksen 1,38 euroon broileripaikkaa kohti.

Rehujen hinnannousu vie kannattavuuden

Broilerinlihan myyntituotto on kasvanut noin 2 prosenttia vuosien 2005–2006 keskiarvosta. Kotieläinten hankintakustannus on kasvanut 8 prosenttia, aine- ja tarvikekustannus, joka koostuu suurimmaksi osaksi rehuista, 16 prosenttia ja sähkökustannus 11 prosenttia. – Broilerituotannon kannattavuuden heikkenemiseen on eniten vaikuttanut ostorehujen hinnannousu, tarkentaa tutkija Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimuksesta.

Broileritilojen kokonaistuotosta myyntituottojen osuus on viime vuosina ollut 85 prosenttia ja tukien osuus 15 prosenttia. Broileritilat saavat myyntituottoina suuremman osan tuotoista kuin maa- ja puutarhataloudessa keskimäärin, jossa tukien osuus tuotoista on noin 40 prosenttia. Tuilla on silti suuri merkitys broileritilojen taloudelle, sillä tukisumma tilaa kohti on likimain yrittäjätulon suuruinen.

Yrittäjänvoitto miinuksen puolelle

Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuren osan yrittäjäperheen palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotavoitteesta yrittäjätulo kattaa. Vuosina 2006–2007e broileritilojen kannattavuuskertoimeksi laskettiin 0,93. Yrittäjät saivat maataloudessa tekemilleen 3 200 työtunnille 11,7 euron tuntipalkan ja yritykseen sijoittamalleen 450 000 euron omalle pääomalle 4,7 prosentin koron.

– Yrittäjänvoitto jäi ensimmäistä kertaa tarkastellulla kymmenvuotisjaksolla negatiiviseksi, -4 500 euroon. Kokonaistuotto ei riittänyt enää kattamaan kaikkia tuotannosta aiheutuneita kustannuksia, Tauriainen laskee.

Broileritilojen kannattavuus on vuosina 1998–2005 ollut muihin tuotantosuuntiin verrattuna erinomainen. Vuosien 2004–2005 broileritilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 1,87. Kaikkien tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen broileritilojen keskimääräiseksi yrittäjänvoitoksi jäi yli 40 000 euroa. Maa- ja puutarhataloudessa ylletään keskimäärin vain noin 0,5:n kannattavuuskertoimeen ja yrittäjänvoitto on keskimäärin noin 20 000 euroa tappiollinen.

Tulokset ovat MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskettuja keskiarvotuloksia ja ennusteita. Broileritiloiksi on luettu kirjanpitotilat, joilla on vuoden aikana keskimäärin vähintään 15 000 broileria ja joilla ei ole merkittävässä määrin muuta kotieläintaloutta. Yritysten keskimääräinen peltopinta-ala vuosina 2006–2007e oli 47 hehtaaria ja niillä oli vuoden aikana keskimäärin 43 100 broileria. Eläinmäärä vastaa koko maan broileritilojen keskikokoa.

Lisätietoja:

tutkija Jukka Tauriainen, p. (09) 5608 6235, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille.

Tämän tiedon välitti Cision tiedotepalvelu, http://newsroom.cision.com