siipikarjaliitto_kapea_vas

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta on jätetty eduskunnalle.

Lakiesityksen mukaan sika- ja siipikarjataloudelle tullaan myöntämään rakennemuutoskorvausta sellaiselle hakijalle, jolle on vahvistettu sika- ja siipikarjatalouden viitemäärä ja joka täyttää kansallisen tuen myöntämisen yleiset edellytykset.

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija luopuu sika- ja siipikarjatalouden harjoittamisesta tuen myöntämistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa eikä harjoita tuotantoa lopettamispäivää seuraavien kahden vuoden aikana ja hakija sitoutuu pysyvästi luopumaan viitemäärästään rakennemuutostukeen oikeuttavan ajanjakson jälkeen.

Rakennemuutoskorvaus maksetaan vuoden 2007 viitemäärän mukaan ja sen enimmäismäärä on 20 000 euroa tilaa kohden.

Esityksen mukaan rakennemuutoskorvausta maksettaisiin korvauksen hakuvuodelta ja sitä seuraavalta tukivuodelta. Rakennemuutoskorvausta on suunniteltu haettavaksi vuosina 2009 ja 2010 tai vuosina 2010 ja 2011.

Maa- ja metsätalousministeriöltä saamamme tiedon mukaan riittää, että tilalle muodostetaan viitemäärä (= tila on saanut sika- tai siipikarjatalouden kansallista tukea vuodelta 2007). Eläimiä ei tarvitse olla enää hakuhetkellä. Vuoden 2008 tuki maksetaan todellisen tuotannon mukaan.

Lisäksi on huomattava, että tuotannon lopettamisella ja sen ajankohdalla voi olla vaikutuksia muissa tukijärjestelmissä (LFA:n lisäosa, ympäristötuki, kotieläintilan hehtaarituki), jos tila muuttuu kasvinviljelytilaksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta on jätetty eduskunnalle.

Lakiesityksen mukaan sika- ja siipikarjataloudelle tullaan myöntämään rakennemuutoskorvausta sellaiselle hakijalle, jolle on vahvistettu sika- ja siipikarjatalouden viitemäärä ja joka täyttää kansallisen tuen myöntämisen yleiset edellytykset.

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija luopuu sika- ja siipikarjatalouden harjoittamisesta tuen myöntämistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa eikä harjoita tuotantoa lopettamispäivää seuraavien kahden vuoden aikana ja hakija sitoutuu pysyvästi luopumaan viitemäärästään rakennemuutostukeen oikeuttavan ajanjakson jälkeen.

Rakennemuutoskorvaus maksetaan vuoden 2007 viitemäärän mukaan ja sen enimmäismäärä on 20 000 euroa tilaa kohden.

Esityksen mukaan rakennemuutoskorvausta maksettaisiin korvauksen hakuvuodelta ja sitä seuraavalta tukivuodelta. Rakennemuutoskorvausta on suunniteltu maksettavaksi vuosina 2009 ja 2010 tai vuosina 2010 ja 2011.

Maa- ja metsätalousministeriöltä saamamme tiedon mukaan riittää, että tilalle muodostetaan viitemäärä (= tila on saanut sika- tai siipikarjatalouden kansallista tukea vuodelta 2007). Eläimiä ei tarvitse olla enää hakuhetkellä. Vuoden 2008 tuki maksetaan todellisen tuotannon mukaan.

Lisäksi on huomattava, että tuotannon lopettamisella ja sen ajankohdalla voi olla vaikutuksia muissa tukijärjestelmissä (LFA:n lisäosa, ympäristötuki, kotieläintilan hehtaarituki), jos tila muuttuu kasvinviljelytilaksi.