siipikarjaliitto_kapea_vas

Siipikarjan kansallinen eläinyksikkötuki alenee kaikilla tukialueilla 2005: kanat -44 €/ey, lihasiipikarja -38 €/ey. Alennusta korvaamaan tulee luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa, jota kotieläintiloille maksetaan korotettuna.

Tuotantosuunta (kasvinviljelytila/kotieläintila) määritellään sitoumuskauden alussa. Tila on kotieläintila, jos sillä on vähintään 0,4 ey LFA-tukikelpoista hehtaaria kohti tai väh. 10 ey ja väh. 0,2 ey/ha. Tänä vuonna tehtävissä sitoumuksissa pohjana käytetään v. 2004 eläinyksiköitä ja v. 2005 LFA-tukikelpoista peltoalaa. Kotieläintilan eläinten on oltava saman tuenhakijan omistuksessa/hallinnassa kuin pellon. Kesken sitoumuskauden kotieläintilaksi siirtyminen on mahdollinen vain esim. sukupolvenvaihdoksen tai koko tilan hallinnansiirron yhteydessä.

Tukikelpoisten peltojen siirto kotieläinyrityksen hallintaan voidaan tehdä vuoden 2005 tukihaun yhteydessä (palautus kuntaan viimeistään 29.4.). Yritysjärjestelyjen etujen ja haittojen punnitsemiseksi (vaikutukset mm. eläke- ja sosiaaliturvaan sekä verotukseen) Broileryhdistys ja Siipikarjaliitto ovat tuottaneet www.siipi.net –jäsensivustoon ohjepaketin yhtiömuotoisille eläinyksiköille (jos tunnukset ovat hukassa, käänny toimiston puoleen; p. 03-438 4737). Ohjeet saa pyydettäessä myös postitse.

Työn alla viranomaisilla on vielä vaihtoehto, ettei pellon hallinnansiirtoa tarvitsisi tehdä, jos tilan eri yritysmuotojen omistajina ovat saman viljelijäperheen jäsenet. Asiasta tiedotetaan heti kun päätöksiä saadaan.

LFA-lisäosaa maksetaan luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavalle kasvinviljelypeltoalalle enintään 20 euroa hehtaarilta alueilla A, B ja C1 ja enintään 25 euroa hehtaarilta alueilla C2–C4. Lisäksi kotieläintiloille maksetaan korotusta enintään 80 euroa hehtaarilta.