siipikarjaliitto_kapea_vas

ajankoht_28022007

Suomessa varaudutaan siihen, että muuttolinnut saattavat tuoda mukanaan eläintauteja kuten lintuinfluenssaa. 1.3.2007 maanlaajuisesti voimaan astuvan maa- ja metsätalousministeriön antaman määräyksen mukaan siipikarja on pidettävä sisätiloissa lintujen kevätmuuton aikana koko maassa. Broilerin ja kalkkunan lihan tuottajille ulkonapitokielto ei aiheuta lisätoimia, sillä kaikki sopimustilat noudattavat kansallista laatujärjestelmää ja lihalinnut kasvatetaan ympäri vuoden sisällä kasvattamoissa.

Kaikki broileri- ja kalkkunasopimustilat noudattavat kansallista laatujärjestelmää, joka pohjautuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön sekä toimialan yhdessä sopimiin kansallisiin toimenpiteisiin. Laatujärjestelmä vaatii tiukempia toimia kuin mitä lakisääteinen taso edellyttää. Yksi esimerkki näistä toimista on eläintautien torjunta.

Salmonellaa, lintuinfluenssaa ja muita eläintauteja torjutaan kansallisessa laatujärjestelmässä muun muassa sillä, että kasvattajat vaihtavat aina vaatteensa ja kenkänsä mennessään kasvattamoihin. Näin estetään esimerkiksi villilintujen ulosteiden kulkeutuminen samaan tilaan siipikarjan kanssa. Bakteerit ja virukset eivät pääse kulkeutumaan rehunkaan mukana, sillä rehu siirretään umpinaisissa kuljetusautoissa suljetussa putkistossa rehusiiloon ja sieltä kasvattamon ruokinta-automaatteihin.

Broileri- ja kalkkunatila huolehtii tarkasti hygieniasta

Broilerikasvattaja Suvi Rantala kasvattaa tilallaan Lapualla 30 000 broileria.

– Meidän ei tarvitse tehdä erityisiä suojauksia muuttolintujen takia, koska normaalit toimet ovat niin hyvät, että ne riittävät. Sisätiloissa eläimet ovat suojassa niin lintuinfluenssalta kuin muiltakin taudeilta, Suvi Rantala kertoo.

– Yksi tärkeä suojauskeino on se, että tilalla noudatetaan kansallista laatujärjestelmää emmekä päästä ulkopuolisia tuotantotiloihin. Eläinlääkäri on välttämätön vieras ja hänenkin pitää käyttää tautisulkua eli vaihtaa suojavaatetus ja jalkineet. Meillä itsellämme kuten muillakin sopimustiloilla on 48 tunnin karanteeniaika ulkomaanmatkojen jälkeen. Olimme juuri lomalla Kanarialla ja pysyimme varmuuden vuoksi viikon pois kasvattamosta, Rantala kertoo.