siipikarjaliitto_kapea_vas

Turvatekniikan keskus (TUKES) on selvittänyt viljatilojen tuotantorakennusten sähkö- ja paloturvallisuutta. Tiloilta löytyi paljon turvallisuuspuutteita niin sähköasennusten suunnittelusta, toteutuksesta kuin dokumentoinnistakin. Myös kunnossapidon suunnitelmallisuus on huolestuttavan heikkoa. Sähköturvallisuuden puutteista koituu ilmiselviä sähköiskuvaaroja ja tulipaloriskejä.Tutkimus toteutettiin tekemällä sähkötarkastus 26 satakuntalaiselleviljatilalle. Se oli jatkoa vuosi sitten eläintiloilla tehdylle tutkimukselle.

Tutkimuksella haluttiin selvittää millaisia sähköturvallisuusriskejä piilee viljatiloilla ja miten niiden erityisolosuhteet vaikuttavat sähköturvallisuuteen.

Tarkastuskäynneillä ilmeni, että viljatilojen puutteet sähköturvallisuudessa olivat hyvin samankaltaisia kuin aiemmassa eläintilojen sähköturvallisuustutkimuksessa. Tiloilla ei ollut eläintilojen tapaan mitään tietoa tilan sähkötöiden tekijöiden pätevyydestä tai urakointioikeuksista. Isäntäväellä ei ollut myöskään tiedossa miten tehdyt asennukset todetaan turvallisiksi. Pääsääntöisesti viljelijät silti luottivat saamansa työn laatuun ja pitivät sitä turvallisena dokumenttipuutteista huolimatta.

Sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus puuttui miltei kaikilta tiloilta. Sähkölaitteistoa ei lain mukaan saa ottaa käyttöön ilman käyttöönottotarkastusta. Tarkastuksessa todetaan, että laitteisto täyttää vaadittavan turvallisuustason, ja että se voidaan ottaa käyttöön ilman hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa. Tutkittujen tilojen sähkölaitteistot olivat osittain erittäin huonossa kunnossa. Sähköpääkeskuksista löytyi paljon löysiä liitoksia sekä irtonaisia johtimen päitä, jotka voivat aiheuttaa valokaarioikosulun ja siten palon. Osasta keskuksia puuttui myös sulakekansia tai kannet olivat rikkoontuneita, jolloin jännitteiset osat ovat kosketeltavissa aiheuttaen sähköiskuvaaran. Yhdestäkään keskuksesta ei löytynyt ajantasaisia keskuspiirroksia eikä kaavioita.

Tiloilla käytettävät moottorit ja suurin osa keskuksista oli yleisesti pölyn peitossa. Tukkeutuneet ilmanottoaukot estivät moottorien jäähtymisen, jolloin moottori kuumenee liikaa ja voi aiheuttaa palon. Tiloilta löytyi kiinnittämättömiä jako- ja pistorasioita, paljaita johtimia sekä mekaanisesti vaurioituneita ja pölyn peitossa olevia pistorasioita, jotka aiheuttavat sekä henkilöturvallisuus- että palovaaran. Tuotantotilojen valaistukseen käytettiin hehku- ja loistevalaisimia, joiden kotelointiluokitus ei yleensä vastannut tilaluokitusta. Joillain tiloilla oli kuivaamoon asennettu väärän kotelointiluokan mukaisia valaisimia, jotka olivat osittain pölyn täyttämiä.

Keskuksissa oli yleisesti puutteita kaapelointien suojaamisessa. Kaapelin vaipan ja vaihejohtimien eristeen rikkoutuminen voi aiheuttaa voimakkaan valokaarioikosulun. Viljatilojen haltijoille tulisi antaa toimintamalleja sähköisten paloriskien hallintaan ja motivoida heitä toimimaan palojen välttämiseksi. Tutkijat esittävät, että kaikki maatalouden tuotantotilat olisi hyvä saada säännöllisen sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen piiriin sulakekoosta riippumatta. Myös maatiloilla tehtävät sähkötyöt tulisi saada pakollisen
varmennustarkastuksen piiriin.

Maatilojen sähkölaitteistojen kunnossapitoon tarvitaan suunnitelmallisuutta. Tuotantotilojen tekniikka ja laitteistot edellyttävät säännöllistä kunnonvalvontaa. Yleisen siisteyden ansiosta paloriskit pienenevät ja työturvallisuuskin paranee.

Sähkölaitteistojen aiheuttamat maatilojen tulipalot aiheuttavat mittavia omaisuusvahinkoja. Finanssialan Keskusliiton tilastojen mukaan lähes 70% maatalouden palovahingoista syttyy sähköasennuksista tai -laitteista korvausmenon noustessa kymmeniin miljooniin euroihin vuosittain.

Tutkimuksen kenttätyön teki sähköpaloasioihin erikoistunut valtuutettu sähkötarkastaja Pertti Granqvist ja tutkimus toteutettiin osana TUKESin sähkö- ja paloturvallisuuden tutkimusohjelmaa. Tutkimusraportti saatavilla ohessa pdf-tiedostona sekä tämän tiedotteen liitteenä TUKESin verkkopalvelusta www.tukes.fi.

Lisätietoja:

Pertti Granqvist, sähkötarkastaja, puh. 040 544 7512

Antti Nenonen, projektipäällikkö, TUKES, puh. 010 6052 348, 040 574 3466

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii Suomessa teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden asiantuntijana, valvojana ja kehittäjänä. TUKESin toiminnan tavoitteita ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Valvontakohteina ovat tuotteet, laitokset ja laitteistot sekä tekniset palvelut. Lisätietoja toimialoistamme ja toiminnastamme Internetistä www.tukes.fi

Tämän tiedon välitti Cision tiedotepalvelu, http://newsroom.cision.com