siipikarjaliitto_kapea_vas

A-studio ja Oikeutta Eläimille ovat käynnistäneet kotimaiseen kotieläintuotantoon ja alan viranomaisiin kohdistuneen mustamaalauskampanjan. Suomen siipikarjaliitto on tehnyt pitkään koulutus-ja neuvontatyötä kotimaisten elintarvikkeiden laadun ja eläinten hyvinvoinnin eteen. Tämän kokemuksen nojalla olemme vakuuttuneita siitä, että mahdolliset rikkeet eläinsuojelukysymyksissä tulevat edelleen olemaan valitettavia yksittäistapauksia.

Kotimaista siipikarjataloutta esitellään Suomen siipikarjaliiton nettisivuilla. Suomessa on myös käynnissä Sulka Hattuun siipikarjalle kampanja, missä siipikarjan kasvatusta ja hyvä tuotantotapaa kuvataan.

www.sulkahattuunsiipikarjalle.fi

Kansallinen laatujärjestelmä sisältää siipikarjan tuotannon ohjeistuksia ja käytäntöjä, jotka ovat tiukemmat kuin Euroopan unionin ja Suomen lainsäädäntö edellyttävät.

Kampanjan yhteydessä on järjestetty myös lukuisia toimittajavierailuja tiloilla päiväsaikaan ja niin, että tilan oma väki on paikalla. Näin voidaan varmistaa se, ettei tuotantotiloihin viedä mitään vaarallisia eläintauteja.

Kotimainen kotieläintuotanto on myös viranomaisten tarkastamaa toimintaa. Tiloilla pistokokein tapahtuvien eläinsuojelutarkastusten lisäksi Eviran tarkastuseläinlääkärit tarkastavat Suomessa teurastettavat eläimet. Tämän lisäksi Suomen oman kansallisen  salmonellavalvontaohjelman edellyttämänä kunnaneläinlääkärit tarkastavat vuosittain, virallisen näytteenoton yhteydessä, kaikki Suomen broilerikasvattamot, múnintakanalat ja kalkkunankasvattamot. Virallisen valvonnan lisäksi suuremmilla siipikarjalihaa jalostavilla yrityksillä on omat terveydenhuoltoeläinlääkärit, jotka suorittavat neuvonta -ja tarkastuskäyntejä tiloilla. Heillä on ilmoitusvelvollisuus viranomaisille, jos epäkohtia ilmenee.

Ylen olisi syytä vakavasti arvioida kansallisena mediana oma roolinsa tämän kotimaiseen kotieläintuotantoon ja alan viranomaisiin kohdistuneen kampanjan käynnistäjänä. Samoin arvioinnin kohteeksi on syytä ottaa ne journalistiset kriteerit, joita A-studio käytti ohjelmaa valmistellessaan ja aineistoa hankkiessaan. Aineiston osalta on esitetty vahvoja epäilyksiä sekä kuvien että olosuhteiden manipuloinnista.

Suomen Siipikarjaliitto pitää tärkeänä että kaikki anarkistinen toiminta eläintiloissa lopetetaan. Paitsi että toiminta on rikollista, se aiheuttaa stressi- ja pelkotiloja eläimille sekä huomattavaa vaaraa vahingollisten eläintautien leviämiselle. Mikäli eläinsuojelukysymyksiin liittyviä epäilyksiä on olemassa, ainoa oikea ja laillinen menettelytapa on yhteydenotto viranomaisiin.

Suomen Siipikarjaliitto tulee tekemään jatkossa tehostetusti työtä elinkeinon ja vastuullisten intressitahojen kanssa kotimaisten siipikarjatuotteiden laadun, eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon tehokkuuden edistämiseksi.