kananmunatiedotus_vas

Kananmunien pakkausmerkintöjen lainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön asetuksiin. 

Kananmunapakkauksessa tulee olla selvästi näkyvissä seuraavat merkinnät:

 • elintarvikkeen nimi: kananmunia tai munia
 • pakkaamon nimi, osoite ja pakkaamotunnus
 • laatuluokan tunnus (A-luokka tai A, lisäksi voi olla ilmaus "tuore")
 • painoluokan kirjaintunnus (XL, L, M, S) , lisäksi voi olla vaihteluväli grammoina
 • sisällön määrä grammoina (keskipaino)
 • kananmunien kappalemäärä
 • tuotantotapaa ilmaiseva merkintä (luomu-, lattia-, virikehäkkikanojen munia)
 • parasta ennen -päivämäärä (28 päivää munintapäivästä)
 • maininta "säilytetään viileässä"
 • munan kuoren alkuperäkoodin selitys
    0=luomumuna, 2=lattiamuna, 3=virikehäkkimuna, FI=Suomi ja tuottajanumero

Pakkauksissa voi olla myös vapaaehtoisia mainintoja tuotteesta, ravintosisällöstä, tuotantotavasta, alkuperästä tai myyntiajasta.

Munien irtomyynnin yhteydessä seuraavat tiedot niin, että ne ovat kuluttajalle selvästi näkyvissä ja luettavissa:

 • laatuluokitus
 • painoluokitus
 • tuotantotapamerkintä
 • tuottajakoodia koskeva selitys
 • vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen) 

 

Pakkauskoot ja munien paino