kananmunatiedotus_vas

Kaupassa myytävät munat pakataan kunnan valvontaviranomaisten hyväksymissä ja Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) rekisteröimissä munapakkaamoissa. Pakkaamoiden valvonnasta kunnassa vastaa kunnaneläinlääkäri. Valvontakäyntejä tehdään vähintään 4 - 6 vuodessa. Poikkeuksena ovat alle 100 000 kiloa munia vuodessa käsittelevät munapakkaamot, joissa käydään vähintään kerran vuodessa.

Valvontajärjestelmät

Munapakkaamo laatii omavalvontasuunnitelman ja toteuttaa kunnan valvontaviranomaisen hyväksymää omavalvontajärjestelmää. Munapakkaamon on varmistettava, että sen pakkaamat munat kuuluvat salmonellavalvontaohjelman piiriin ja pidettävä tuottajistaan ja heidän pakkaamoon toimittamistaan munista ajan tasalla olevaa luetteloa. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi munapakkaamoissa on käytössä omia tiukempia laatujärjestelmiä, joilla parannetaan toiminnan laatua ja tehokkuutta