kananmunatiedotus_vas

Kananmunien tuotantoa valvotaan Suomessa sekä eläinsuojelusäännösten että salmonellavalvontaohjelman avulla. Kummankin toteutumista valvoo maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto. Salmonellavalvontaohjelman varsinainen koordinointi ja raportointi kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira). Valvontakäynneistä tilalla vastaa kunnaneläinlääkäri.

Kanaloiden valvonta

Kanojen elinolosuhteita ja hyvinvointia valvotaan eläinsuojelulainsäädännön säännösten mukaisesti. Kanalaan voidaan tehdä tarkastuskäynti, jos on syytä epäillä, että eläimiä kohdellaan eläinsuojelulainsäädännön vastaisesti. Vuosittain 5 -10 prosenttiin satunnaisesti valituista munintakanaloista tehdään myös ns. EU-eläinsuojelutarkastuksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto tarkastaa, hyväksyy, rekisteröi ja valvoo lattiakanaloita, jotka tuottavat lattiakanojen munia. Evira valvoo myös luomukanaloiden luonnonmukaista tuotantoa.

Kanalarekisteri

Kananmunia saa toimittaa markkinoille vain sellaisesta kanalasta, joka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylläpitämään rekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä tuottaja saa kanalatunnuksen, jota käytetään munien merkitsemisessä.

Kanalarekisteri edistää kanojen hyvinvointia ja siitä on apua eläintautien torjuntatyössä. Rekisterin avulla tiedetään kanaloiden tarkka lukumäärä. Mahdollisen eläintautiepidemian puhjetessa taudin leviäminen voidaan jäljittää ja rajoittaa tehokkaasti.

Salmonellavalvontaohjelma

Ylläpitääkseen hyvää salmonellatilannettaan Suomi sai vuonna 1995 EU:n luvan kansallisen salmonellavalvontaohjelman käynnistämiseen. Ohjelman tarkoituksena on taata eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus estämällä salmonellan leviäminen tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

Salmonellavalvontaohjelma on pakollinen sekä kaikille kanaloille, jotka toimittavat munia munapakkaamoihin että kasvattamoille, jotka toimittavat kananuorikoita näihin kanaloihin. Salmonellavalvontaohjelma kieltää myös antibioottien käytön siipikarjalla. Vastaavaa ohjelma on käytössä myös Ruotsissa ja Norjassa.

Kansallisen salmonellavalvontaohjelman aikana munintakanaloiden salmonellatilanne on pysynyt erittäin hyvänä. Salmonellavalvontaohjelman tavoitteena on pitää salmonellapositiivisten näytteiden osuus alle yhdessä prosentissa.

Valvonnan toteuttaminen

  • kanalan omistaja kerää kanalasta ulostenäytteet vähintään kolme kertaa tuotantokauden aikana
  • ensimmäinen näyte kerätään kanojen ollessa 22 - 26 viikon ikäisiä ja seuraavat 15 viikon välein, tuotantokauden loppuun saakka, viimeisin näyte otetaan ennen teurastusta
  • kerran vuodessa näyte otetaan kunnaneläinlääkärin valvonnassa

Näytteet lähetetään tutkittaviksi viranomaisten hyväksymään laboratorioon. Kanalan omistaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista ja tarvittaessa esittämään ne viranomaisille.

Muu valvonta

Kananmunantuottajat noudattavat Elintarviketurvallisuusviraston vuosittain suunnittelemaa ja toteuttamaa vierasainevalvontaohjelmaa. Kanojen maahantuonti tapahtuu Eläintautien Torjuntayhdistys ETT ry:n laatimien ohjeiden mukaisesti. Yhteistyössä rehualan kanssa ETT on kehittänyt vapaaehtoisuuteen perustuvan hygieniaa ja riskienhallintaa ohjaavan toimintatavan ja julkaisee tuottajien käyttöön ns. positiivilistaa järjestelmän piiriin kuuluvista yrityksistä.

Tuottajilla on usein myös munat pakkaavan pakkaamon kanssa keskinäisiä tuotanto- ja laatusopimuksia, joilla munien laatu varmistetaan.

Lue lisää  Eviran sivuilta

Lue lisää  Siipikarjaliiton salmonellanäytepalvelu